Paradokser og personligt lederskab

Denne bog blev i 2018 kåret som årets lederbog, og jeg havde derfor ikke den store tvivl om at jeg måtte have bogen. Bogen handler om de menneskelige modsætningsforhold og paradokser vi ikke kan undgå at møde når vi er leder:

 • Hvordan lever man op til tidens krav om konstant omstillingsparathed, samtidig med at man holder fast i sine egne værdier?
 • Hvordan tager man ledelsesmagten tydeligt på sig, samtidig med at man indgår i ligeværdige dialoger med sine medarbejdere?
 • Hvordan kommunikerer man beslutninger som man dybest set ikke er enig i?
 • Hvordan håndterer man at stå alene og samtidig forbinde sig til sine medarbejdere?

Bogen Lederen mellem tvivl og handlekraft giver sit bud herpå og du kan lige så godt indstille dig på at nogle paradokser hverken kan eller skal løses….

 

Det du ikke forstår, gør dig klogere

Hvis du vil skabe stor tænkning, er formlen egentlig ret simpel: Du skal have tid til fordybelse og højt til loftet. Rane Willerslev, Tor Nørretranders og Svend Brinkmann har skrevet denne samtale bog og kommer ind på store store og skarpe iagttagelser på den verden vi lever i.

Det er nemlig som om vi befinder os i overgangen mellem noget der var, og noget, der kommer.

Jytte fra Marketing

…er desværre gået for i dag.

Lidt ord om denne bog mangler, men håber snarest at have tid til at få skrevet et par kommentarer.

Du skal lære at nøjes fremfor at ville det hele

Begrænsningen er en svær kunst. Og det forsøger Svend Brinkmann at fortælle i bogens fem kapitler der handler om værdien af at gå glip af noget. Men hvorfor skal vi nu pludseligt gå glip? Mulighederne ligger foran os, og man kan hvad man vil! Spørgsmålet er hvordan man kan finde fokus i en verden af muligheder, fristelser og invitationer til at følge med. I bogens fem kapitler forsøger Svend Brinkmann at disciplinere os til ikke at gøre alle livets øjeblikke til valgsituationer, men i stedet at forlade os mere på vaner og rutiner, og en lille smule øvelse i taknemmelighed.

Bogen er som vanligt når det kommer til Brinkmann både lærerig, sjov og med referencer til etikken, de gamle filosoffer. Jeg syntes bogen stiller mange gode spørgsmål, men må også indrømme at jeg endnu ikke har dannet mig de svar der gør bogen fantastisk. Det er dog min klare anbefaling at du læser bogen hvis du har været glad for Brinkmanns tidligere udgivelser.

Bliver vi med reflektion og eftertænksomhed et bedre menneske ?

Bogen 7 gode vaner har i mere end 20 år ligget på bestseller listen over bøger, og skulle efter signende have hjulpet millioner af mennesker med at blive mere effektive og leve et bedre liv. Men burde vi ikke engang imellem øve os lidt i taknemmelighed og nøjes med det vi har og det vi er? Er det i virkeligheden de gode vaner der skaber det gode liv?

De syv vaner som bogen skildrer er:

 1. Vær proaktiv. Principper for en personlig vision
 2. Begynd med slutningen. Principper for personligt lederskab.
 3. Gør det første først. Principper for personlig ledelse.
 4. Tænk vind-vind. Principper for interpersonelt lederskab.
 5. Søg først at forstå, dernæst at blive forstået. Principper for empatisk kommunikation.
 6. Skab synergi. Principper for kreativitetssamarbejde
 7. Slip saven. Om fornyelse

Med refleksion og eftertænksomhed vil Stephen R. Covey have os til at kigge indad, og forbedre vores vaner. Men bogen vedligeholder også en følelse af at være utilstrækkelig. Jeg er ikke begejstret for denne tankegang, og min baggrund herfor vil jeg komme nærmere ind på i et blog indlæg omkring stress.

På overfladen virker bogen meget sympatisk og der er modeller og tanker i bogen, som kan give en god forståelse og indlæring i tanker, følelser og det personlige lederskab. Så min anbefaling er at du læser bogen og bagefter besinder dig på hvad der er vigtigt i livet.

Vi er blevet gode til at måle og veje verden, men dårlige til at vurdere det, vi måler og vejer.

Spørger man Svend Brinkmann mangler vi kort sagt at tænke etikken og den sociale dannelse ind i vores liv. Med bogen ‘Stå steder’ peges der på 10 eksistentielle holdepunker der kan give vores liv mening. En forudsætning herfor er at vi først holder op med at fokusere så meget på os selv og vores indre udvikling.

Bogen gør op med tidens fremherskende nyttetænkning og peger i stedet på gamle filosofiske livsværdier. Spørgsmålet om etik presser sig ofte på når forskningen gør livet muligt på præmisser der tidligere ikke fandtes.  Men etik er også det der binder os sammen i vores moral og opførsel, og er en vigtig del af religionerne uanset om det er kristendommen, islam eller buddhisme. Og selvom etik i dag mest handler om forholdet mellem mennesker og ikke forholdet til gud har kristendommen haft en afgørende indflydelse på etikkens rolle i samfundet i dag.

Disse overvejelser om hvad der er rigtigt og forkert startede i antikken (ca. 750 år f.kr til 400 år e.Kr) hvor fokus i sær var på hvilke karakteregenskaber det gode menneske skulle have. Det var kendte filosoffer som Platon og Aristoteles der mente at handlinger der var dydige var dem der kunne udføres med lethed og glæde. Stoikerne mente modsat at der ikke findes en højere autoritet end fornuften og heri finde de gode handlinger. Og måske er netop fornuften et godt udgangspunkt når vi taler etik og adfærd?

Bogens ti ståsteder er det gode, værdigheden, løftet, selvet, sandheden, ansvaret, kærligheden, tilgivelsen, friheden men også døden, som kan hjælpe os til at sætte livet i perspektiv.

 

Stå fast

Der findes mange bøger om hvordan man udvikler sig, arbejder med sig selv, og realiserer sig selv. Tusindvis af sådanne selvhjælpsbøger langes årligt over disken, lige som selvudviklingsindustrien i form af coaches, terapeuter og livsstilsvejledere trives fremragende! Vores liv er præget af evig udvikling, omstilling og forandring!

Svend Brinkmann er uddannet cand.psych og arbejder som professor i almenpsykologi og kvalitativemetoder på Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet. Med bogen ‘Stå fast’ der udkom i  2014 forsøger han at formulere et alternativ til denne udviklingskultur. Med sin guide på 7 trin formulerer giver han dig råd og vejledninger til hvordan du kan affinde dig med dig selv og hvordan du kommer udenom en alt for uhæmmet tænkning om selvudvikling!

Du bør læse bogen hvis du føler at udvikling er blevet et mål i sig selv. Stå fast og lad andre løbe lalleglade rundt i hamsterhjulet.

Coaching er i virkeligheden en tro på at al modgang kan overvindes med den rette blanding af motivation og bullshit! Glæd dig over at du ikke kommer til at mangle bullshit!

 

 

 

Holder din leder liv i en række gamle myter om motivation, personligudvikling og teamwork?

Indrømmet: Jeg har været ramt af stress! Og jeg havde ikke en brændende platform før min leder satte ild til den. Den brændende platform italesætter det man nødvendigvis må ændre hvis man ønsker at overleve. Påstanden er at hvis vi fortsætter i samme spor, så udvikler vi os ikke. Så står vi stille og stilstand er død! På den måde har ‘eksperterne’ skabt en brændende platform der får os til at kigge indad og sætte nye mål.

Bogen ‘Livsfarlig ledelse’ er skrevet af Christian Ørsted der i det daglige arbejder med ledelsesudvikling og undervisning. Hans fokusområder er arbejdspsykologi, arbejdsliv og sygdomme relateret til eks. stress. Bogen ‘Livsfarlig ledelse’ blev nr. 1. på Dagbladet Børsens bestsellerliste i 2013 og tager fat på 8 myter der har brændt sig fast i samfundet omkring ledelsesprincipper og personligudvikling. Bogen er et godt bud på hvad man bør tænke over som leder, men henvender sig også i høj grad til medarbejdere der mistænker chefen for en lommefilosofisk coaching…

Der følger et stort ansvar med når du som leder påtager dig at arbejde med andre mennesker. Alene af den grund bør du læse bogen.