Vi er blevet gode til at måle og veje verden, men dårlige til at vurdere det, vi måler og vejer.

Spørger man Svend Brinkmann mangler vi kort sagt at tænke etikken og den sociale dannelse ind i vores liv. Med bogen ‘Stå steder’ peges der på 10 eksistentielle holdepunker der kan give vores liv mening. En forudsætning herfor er at vi først holder op med at fokusere så meget på os selv og vores indre udvikling.

Bogen gør op med tidens fremherskende nyttetænkning og peger i stedet på gamle filosofiske livsværdier. Spørgsmålet om etik presser sig ofte på når forskningen gør livet muligt på præmisser der tidligere ikke fandtes.  Men etik er også det der binder os sammen i vores moral og opførsel, og er en vigtig del af religionerne uanset om det er kristendommen, islam eller buddhisme. Og selvom etik i dag mest handler om forholdet mellem mennesker og ikke forholdet til gud har kristendommen haft en afgørende indflydelse på etikkens rolle i samfundet i dag.

Disse overvejelser om hvad der er rigtigt og forkert startede i antikken (ca. 750 år f.kr til 400 år e.Kr) hvor fokus i sær var på hvilke karakteregenskaber det gode menneske skulle have. Det var kendte filosoffer som Platon og Aristoteles der mente at handlinger der var dydige var dem der kunne udføres med lethed og glæde. Stoikerne mente modsat at der ikke findes en højere autoritet end fornuften og heri finde de gode handlinger. Og måske er netop fornuften et godt udgangspunkt når vi taler etik og adfærd?

Bogens ti ståsteder er det gode, værdigheden, løftet, selvet, sandheden, ansvaret, kærligheden, tilgivelsen, friheden men også døden, som kan hjælpe os til at sætte livet i perspektiv.

 

Opret kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *